Onze leden

Wij zijn erg afhankelijk van jullie: onze leden en ouders van onze leden. Het bestuur is immers te klein om zelf alle activiteiten tot in detail uit te werken en uit te voeren.

Wat we wel kunnen doen is aansturen en (waar nodig) in voldoende detail beschrijven wat het doel is van een activiteit of wat er moet gebeuren, zodat jullie deze activiteiten kunnen uitvoeren.

(ouders van) leden helpen structureel bij bv. het opstarten van de schermavond met het ophangen van de vlag en hulp bij het kleden van proefleden, zodat de trainer les kan geven.

(ouders van) leden helpen incidenteel bij activiteiten zoals bv. bij afname van het brassard examen, of het rondbrengen van flyers.

(ouders van) leden geven terugkoppeling over dingen die goed gaan en dingen die beter kunnen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

(ouders van) leden denken/werken mee aan verbeterpunten zoals: ledenwerving, clubuitje, jaarlijkse barbecue, geldinzameling voor nieuwe materialen, eigen sportkleding enz.

(ouders van) leden maken foto’s en filmpjes van alles wat  met Surtout te maken heeft: trainingen, toernooien, clinics, barbecue’s, uitjes, sport van de maand enz. Heel graag met een paar regels tekst erbij of een verslag(je).

(ouders van) leden liken en delen zoveel mogelijk onze social media berichten: Instagram, Tiktok, Facebook. Daarmee proberen we zoveel mogelijk bekendheid te krijgen, leden te werven en daardoor een gezond ledenaantal te behouden.