Onze vacatures

Penningmeester

Doel:

 • Zorgdragen voor een voortdurend gezonde financiële positie van de vereniging

Hoofdtaken:

 • Mede besturen van de vereniging
 • Bewaken van inkomsten en uitgaven
 • Aansturen van de administratie
 • Opstellen van de meerjarenbegroting
 • Opstellen van het financieel jaarverslag

Verantwoordelijkheden:

 • Afleggen van verantwoording aan de algemene leden vergadering over het te voeren en gevoerde portefeuillebeleid
 • Toetsen en beoordelen van plannen en begrotingen van het bestuur
 • Uitwerken van voorstel voor wijziging van de contributie
 • Samenstellen samenhangend financieel jaarbeleid aan de hand van de kaders
 • Onderhouden van contacten op financieel gebied met derden

Benodigde kennis/vaardigheden:

 • Financiële achtergrond
 • Bestuurlijke ervaring

Ben jij degene die wij zoeken, stuur dan een e-mail aan: voorzitter@surtout.nl

Algemeen Bestuurslid

Vacaturetekst volgt nog.

Algemene hulp

We zoeken wat hulp en/of advies bij een aantal taken binnen de vereniging op het gebied van:

 • tekstschrijven
 • video editing
 • sponsor werving
 • communicatie
 • organisatie
 • seo

Kun je ons hiermee (opweg) helpen, mail dan even naar webmaster Everhard Faas.