Onze vacatures

Onze huidige vacatures zijn:

Hieronder staan alle vacatures (voor zover bekend) beschreven.

Penningmeester

Doel

 • Handhaven van een duurzaam gezonde financiële positie voor onze vereniging

Hoofdtaken

 • Mede-besturen van de vereniging
 • Toezicht houden op inkomsten en uitgaven
 • Beheren van de administratie
 • Opstellen van de meerjarige begroting
 • Opstellen van het financiële jaarverslag

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde en te voeren financiële beleid
 • Beoordelen en toetsen van de plannen en begrotingen van het bestuur
 • Uitwerken van voorstellen voor contributiewijzigingen
 • Ontwikkelen van een coherent financieel jaarbeleid binnen de vastgestelde richtlijnen
 • Onderhouden van financiële contacten met externe partijen

Benodigde kennis/vaardigheden

 • Financiële achtergrond
 • Ervaring in bestuursfuncties

Als jij degene bent die we zoeken, stuur dan een e-mail naar: voorzitter@surtout.nl.

Algemeen Bestuurslid

Als algemeen bestuurslid van Surtout ben je lid van het bestuur van de vereniging zonder een specifieke functie of taak die aan een bepaalde functie is verbonden, zoals voorzitter, secretaris of penningmeester.

Je bent verantwoordelijk voor het assisteren van de andere bestuursleden en het deelnemen aan de besluitvorming over de algemene gang van zaken binnen de vereniging.


Samen zullen we één of meerdere taken aan je verbinden, zoals bijvoorbeeld verantwoordelijk worden voor de verenigingsactiviteiten etc., e.e.a. afhankelijk van je kennis, kunde en interesse.
Kortom, een communicatief multi-talent die graag met de andere bestuursleden wil sparren en Surtout vooruit wil helpen.


Voor vragen of sollicitatie kan je je richten tot onze voorzitter – Rob Hendriks ( voorzitter@surtout.nl)

Algemene hulp

 

Als een van de vacatures zoeken we wat hulp en/of advies bij een aantal taken binnen de vereniging op het gebied van:

 • tekstschrijven (voor de site of nieuwsbrief)
 • tekstcontrole (van de diverse teksten)
 • video editing (voor een promotiefilmpje)
 • sponsorwerving (om financieel gezond te blijven)
 • communicatie (voor heldere en efficiente berichten)
 • TikTok (om Surtout bekend te maken aan de jeugd)
 • organisatie (voor hulp bij dingen gedaan te krijgen)
 • seo (site surtout.nl, zoekmachine optimalisatie)

Kun je ons hiermee (op weg) helpen, mail dan even naar webmaster Everhard Faas.